Danh sách các Công ty Tài chính ở Việt Nam hiện nay

Danh Sách Các Công Ty Tài Chính Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bưu Điện Công Ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện Tên tiếng Anh: Post and Telecommunication Finance Company Limited Tên viết tắt: PTFC Tên thương hiệu: PTFinance Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tên tiếng Anh: VPBank Finance Company Limited Tên viết tắt: VPBank FC Tên thương hiệu: FE Credit Tên cũ: Công Ty TNHH MTV Tài Chính Than – Khoán Sản Việt Nam ( Vietnam National Coal – Mineral Finance Company (CMF) ) Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam Công Ty Tài Chính TNHH MTV Maritime Bank Tên tiếng Anh: Maritime Bank Finance Company Limited Tên viết tắt: MSB FC Tên thương hiệu: MSB Finance Tên cũ: Công Ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May Việt Nam ( Vietnam Textile and Garment Finance Joint Stock Company ) Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS Tên tiếng Anh: JACCS International Vietnam Finance Company Limited Tên viết tắt: Công Ty Tài Chính TNHH MTV JACCS ( Việt Nam ) Tên thương hiệu: JACCS Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Tên tiếng Anh: Home Credit Vietnam Finance Company Limited Tên viết tắt: Home Credit Việt Nam Tên thương hiệu: Home Credit Tên cũ: Công Ty Tài Chính TNHH MTV PPF Việt Nam Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Prudential Việt Nam Công Ty Tài Chính TNHH MTV Prudential Việt Nam Tên tiếng Anh: Prudential Vietnam Finance Company Limited Tên viết tắt: PVFC Tên thương hiệu: Prudential Finance Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngân Hàng Kỹ Thương Công Ty Tài Chính TNHH MTV Techcombank Tên tiếng Anh: Techcombank Finance Company Limited Tên viết tắt:Techcombank Finance Tên thương hiệu:TechcomFinance Tên cũ: Công Ty Tài Chính Cổ Phần Hóa Chất Việt Nam ( Vietnam Chemical Finance Joint Stock Company (VCFC) ) Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn HD Saison Công Ty Tài Chính TNHH HD Saison Tên tiếng Anh: HD Saison Finance Company Tên viết tắt: HD Finance Tên thương hiệu: HD Saison Tên cũ: Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt  Société Générale (SGVF) Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngân Hàng Sài Gòn – Hà Nội Công Ty Tài Chính TNHH MTV SHB Tên tiếng Anh: SHB Finance Company Limited Tên viết tắt: SHB Finance Tên thương hiệu: SHB Finance Tên cũ: Công Ty Tài Chính Cổ Phần Vinaconex – Viettel ( VVF) Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngân Hàng Quân Đội Công Read More …